Làm sao để bỏ dòng line number hoặc thêm dòng line number khi xuất bản vẽ isometric trong AutoCAD Plant 3D? Chỉ cần chỉnh sửa thông tin trong file IsoConfig.xml.

Các bước thực hiện như sau:

Từ bản vẽ 3D ta xác định các thông tin đầu vào gồm:

  • Nơi lưu trữ bản vẽ: C:\Users\Hung-Pham\Documents\Project 3
  • Tên line: AG-P-001
  • Spec: TEST SPEC
  • Size: DN65

Thông tin dữ liệu đầu vào.
Xuất bản vẽ isometric bằng khung tên chuẩn Final A3 trong dự án, ta sẽ được kết quả như hình dưới, với thông tin line number hiển thị trong bản vẽ isometric.
Bản vẽ isometric xuất ra sẽ kèm theo thông tin tại đám mây với cấu trúc: "Line number - Size - Spec"
Cách loại bỏ dòng line number trong bản vẽ iso này như sau:
  1. Vào thư mục Final A3 trong dự án, ở đây là theo đường dẫn: C:\Users\Hung-Pham\Documents\Project 3\Isometric\Final_A3.
  2. Tìm và mở file "IsoConfig.xml" bằng Notepad, click chuột phải > Chọn open with > Chọn notepad.
  3. Nhấn Ctrl + F và paste dòng chữ "LineNumberScheme" vào ô tìm kiếm, nhớ là không có dấu nháy nhé.
  4. Thay đổi dòng trong khung màu đỏ bằng dòng sau:
<!-- No show "Linenumber" LineNumberScheme Name="LineNumber" AnnotationStyle="Standard" Format="{0}-{1}" Alignment="SkewAligned" LeaderStyle="AsNeeded" ComponentFields="Size PIPING-SPEC" LineFields="PIPELINE-REFERENCE" ComponentFormat="{0}-{1}" LineFormat="{0}" / --> 

5. Lưu lại, xuất bản vẽ isometric lại và tận hưởng thành quả.

Trên đây là cách bỏ dòng line number trong bản vẽ isometric khi xuất bằng phần mềm AutoCAD Plant 3D, với cách này bạn cũng có thể thay đổi thông tin hiển thị khác nếu cần.

Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi website của mình.
HungPham_Piping